Beginsaldo 1-1-2018

Kas

 € 0

Bank                                                                     

€ 2098,83

Eindsaldo 31-12-2018

Kas

€ 30,00

Bank                                                                     

€ 7408,03

Jaarrekening

Opbrengsten

 

Herplaatsing

€ 15.287,00

Donaties/sponsoring                                       

€ 4280,25

Donaties tbv vernieuwde opvang

€ 8421,50

Adoptie op afstand

€ 1671,00

Afstandsbijdrage

€ 1295,00

Koppelvakanties

€ 580,00

Overige

€ 1268,35

Totale opbrengsten

€ 32.803,10

 

 

Kosten

 

Medisch

€ 12.767,78

Voeding/bodembedekking

€ 2261,21

Huisvesting

€ 16.935,84

Telefoon

€ 118,58  

Overige

€ 3926,81

Totale kosten

€ 36.010,22

 
 


Toelichting

De bijdrage die Stichting Opvangkonijnenparadijs bij herplaatsing aan nieuwe eigenaren vraagt vormt de grootste bron van inkomsten. Daarnaast haalt de stichting veel inkomsten uit donaties en koppelvakanties. Ook de afstandsbijdrage is een klein deel van het inkomen. De overige posten bedragen opbrengst uit verkoop van spullen, overdracht konijnen naar een andere opvang (medische kosten vergoeding), vaccinaties van konijnen van klanten.

De grootste kostenposten voor Stichting opvangkonijnenparadijs betreffen medische kosten, voeding, bodembedekking en huisvesting. Bij de medische kosten gaat het vooral om castraties, vaccinaties maar ook om andere operaties en ingrepen, medicatie en onderzoeken. De huisvesting is op dit moment een hoge kostenpost, omdat we dit jaar nieuwe trespa hokken hebben gekocht en een nieuwe buitenren hebben gerealiseerd.

Onder overige kosten wordt het volgende verstaan: Administratiekosten, bedankjes, webhosting, kantoorartikelen, promotiemiddelen zoals visitekaartjes, bankkosten en eenmalig de kosten voor het oprichten van een stichting en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.