Beginsaldo 1-1-2019

 

Kas

 € 30,00

Bank                                                                     

€ 7408,03

Eindsaldo 31-12-2019

 

Kas

€ 352,90

Bank                                                                     

€ 2432,05

Jaarrekening

 

Opbrengsten

 

Herplaatsing

€ 15.265,00

Donaties/sponsoring                                       

€ 3461,00

Adoptie op afstand

€ 1605,00

Afstandsbijdrage

€ 665,00

Koppelvakanties

€ 890,00

Overige inkomsten

€ 1249,69

Totale opbrengsten

€ 23.135,69

 

 

Kosten

 

Medisch

€ 12.823,53

Voeding/bodembedekking

€ 2412,74

Huisvesting

€ 6874,57

Materialen/benodigdheden

€ 2259,41

Diverse uitgave

€ 1084,63

Totale kosten

€ 25.454,88

 

 


Toelichting

De bijdrage die Stichting Opvangkonijnenparadijs bij herplaatsing aan nieuwe eigenaren vraagt vormt de grootste bron van inkomsten. Daarnaast haalt de stichting veel inkomsten uit donaties en koppelvakanties. Ook de afstandsbijdrage is een klein deel van het inkomen. De overige posten bedragen opbrengst uit verkoop van tweedehands spullen, overdracht konijnen naar een andere opvang (medische kostenvergoeding), vaccinaties van konijnen van klanten.

De grootste kostenposten voor Stichting opvangkonijnenparadijs betreffen medische kosten, voeding, bodembedekking en huisvesting. Bij de medische kosten gaat het vooral om castraties, vaccinaties maar ook om andere operaties en ingrepen, medicatie en onderzoeken. De huisvesting is op dit moment een hoge kostenpost, omdat we dit jaar de nieuwe plek in de schuur hebben ingericht met onder andere een coating vloer.  

Onder overige kosten wordt het volgende verstaan: administratiekosten, bedankjes, webhosting, kantoorartikelen, telefoonkosten, promotiemiddelen zoals visitekaartjes, bankkosten, portokosten.

Als we kijken naar vorig jaar hebben we minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. Dit heeft te maken met het feit dat we in 2018 heel veel donaties hebben mogen ontvangen om ons nieuwe hokken aan te schaffen, de keerzijde is dat we deze hokken ook betaald hebben en dat de uitgave dat jaar ook hoger was voor de huisvesting. Adoptiekosten en dierenartskosten zijn vrijwel gelijk gebleven. We merken wel een daling in afstandskosten, dit komt, omdat we vaker dieren gered hebben waarbij geen inkomsten volgden. We moeten hier wel op letten dit niet te vaak te doen, om dat we een gezonde stichting zijn en dit moeten blijven.